Koruge Borular

Firmamız, yağmur suyu ve kanalizasyon sularının boru hatlarıyla uzaklaştırılıp, arıtmaya tabi tutulduktan sonra tekrar kullanılabilmesi konusunda önemli bir yere sahip olan koruge borularının üretimini yapmakta olan Aysan Boru Bayisidir. Rakip boru sistemlerinin tamamından daha ekonomik, kullanışlı ve uzun ömürlü olan HDPE esaslı koruge borular, 6 metre boyunda, 100-1000 mm çapları arasında üretilmektedir. Taşıması gereken dış yük hesaplamasına göre SN4 ve SN8 olarak iki sınıfı vardır.

Koruge Boruları son teknoloji makinalarla, TS EN 13476 – 3:2018+A1 standartında üretilmektedir.

Koruge Boru Çapları Ø (mm)
100 150 200 300
400 500 600 800
1000
Kategoriler:
 • Koruge Boruların Avantajları
  • Koruge borularımızın tamamı kendinden muflu olup manşonla birleştirilen borulara oranla zamandan işçilikten ve contadan tasarruf sağladığı gibi sızdırma riskini de %50 azaltır.
  • Koruge borularının dış katı, UV ışınlarına ve darbelere dayanıklı siyah renkte malzemeden imal edilmektedir.
  • Dış yüklere karşı dayanım gücü çok yüksektir.
  • Hafifliği sayesinde taşıma ve uygulaması zahmetsizdir.
  • Akış performansı yüksektir, aşınma ve tıkanma yapmaz.
  • Sevk edilmesi ve stoklaması kolaydır.
  • Uygulaması, tamiri ve bakımı basittir.
  • Fire vermeden çalışma imkanı sunar.
  • Doğa ve atmosfer şartlarından etkilenmezler.
  • Kendinden muflu tipler hiçbir ek parça kullanmadan birleştirme olanağı sağlar.
 • Koruge Borular Taşıma ve Boşaltma Kuralları
  • Borular taşıtlara yüklenirken, bir taşıttan diğerine aktarılırken veya indirilirken tel, tel halat, zincir veya suni liflerden yapılmış halat kullanılmamalı, boruya değen yüzeyleri lastikle kaplanmış, kaldıracağı yüke uygun en kesitli kolonlar kullanılmalıdır.
  • Borular ani olarak kaldırılmamalı, atarak veya düşürülerek yükleme veya indirme yapılmamalıdır.
  • Mecburi hallerde eski kamyon lastiği gibi yumuşak yastıklar üzerine dikkatlice indirilmeli, taş veya çakıl olan sert zeminlere indirilmemelidir.
  • Koruge borular sürtünerek aşınmaya ve çizilmeye daha yatkın olduğundan bu borular, yükleme indirme sırasında sürüklenmemelidir.
  • Taşıtlarda boruların yerleştirileceği zeminlerde çivi, sivri uçlu çıkıntı vb. bulunmamalıdır.
  • Boruların uçları çarpma ve darbelerden zarar görmeyecek şekilde korunmalıdır.
  • Boruların yükleneceği alanlar için uygun araçlar (forklift, çekici vb.) kullanılmalıdır.
  • Borular yuvarlanarak veya sürüklenerek taşınmamalıdır.
 • Depolama ve İstifleme Kuralları
  • Depolama alanına getirilen borular dikkatle gözden geçirilmeli, boruda zedelenme varsa o kısmı kesilmelidir.
  • Koruge borular üstü açık olarak depolanabilirler. ancak uzun süre güneş ışınlarına maruz kalacak olan boruların zarar görmemesi için üstü örtülü olarak depolanması gerekmektedir.
  • Borular yumuşak zemin, düz zemin veya tercihen keresteden yapılmış yatay raflar üzerine depolanmalıdır.
  • Üst üste yerleştirilmiş borular mufları zedelenmeyecek ve boşta kalacak şekilde veya eksen olarak birbirine zıt yönde istiflenmelidir.
  • İstif yüksekliği 2.5 metreyi geçmeyecek ve boruların çaplarında max. %2 oranında azalmayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
  • Depolama esnasında boruların içine su,toprak, çamur ve pislik girmesine engel olacak tedbirler alınmış olmalıdır. Bu tür kirlenmeler önlenemiyorsa borular monte edilmeden önce mutlaka temizlenerek taşınmamalıdır.
 • Koruge Borularının Döşenmesi ve Yataklanması
 • Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan cazibeli (serbest) bir akış söz konusudur. Fakat yer altına döşendikleri için dış yüklere maruz kalırlar. Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır. Koruge borular ise bu tür yüklere dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

  Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altına yapılan boru uygulamalarında uyulması gereken bazı döşeme kuralları söz konusudur. Koruge boru ve ek parçalarının uzun yıllar sorunsuzca hizmet verebilmesi için kanal kazılarak yapılan toprak altı uygulamalarında, kanal doldurulurken boruların etrafında zayıf bölge kalmaması için katman katman sıkıştırma yapılmalıdır.

  Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile doldurulması çok önemlidir. Dolgu işlemi şartnameye uygun şekilde iyice sıkıştırılarak yapıldığı takdirde, boruya gelen trafik ve toprak yükü kısmen dolguya aktarılacağından boru ömrü boyunca görevini sorunsuzca yerine getirir. Sıkıştırma iyi yapılmadığı taktirde oluşacak boşluklardan dolayı boru, maruz kaldığı yükü, üstündeki diğer kuvvetlere aktaramayacağı için çökme riski oluşabilir.

  Dolgu Malzemesi: 0 ila 20 mm çaplı tanelerden oluşan ve en fazla %20 nem ihtiva eden sıkıştırılmaya uygun malzeme kullanılmalıdır.

 • Uygulama Kuralları
  • Borular uygulama yapılacak çapa göre, boru çapından 50 cm daha geniş bir hendek içerisine yerleştirilmelidir.
  • Hendek zemini, uygulanacak eğim dışında engebeli olmamalı, zeminde iri taş veya çakıl olmamalı.
  • Zemin üzerine yerleştirilen boruların eşit kenar aralıklarına sahip olmalı ve gömlekleme ince kum ile yapılmalı.
  • Boru üzerine uygulanacak olan üst gömlek tabaka min. 30 cm olmalıdır. Üst gömlek tabaka ince yumuşak kum olmalıdır.
  • Gömleklemede kullanılan kum %20 nem ihtiva edecek şekilde sıkıştırmaya el verişli olmalıdır.
  • Boru üst kotu uygulanacak trafik yüküne bağlı olarak en az 100 cm olmalıdır. Üst gömlek tabakadan sonra sırasıyla tabi dolgu ve toprak yüzey olarak tamamlanmalı.
  • Yanlış yapılan gömlekleme, yastık tabaka ve üst dolgu kullanım sırasında boruda çökme, kırılma gibi sorunlara yer açacağından dikkatli ve doğru bir şekilde yapılmalıdır.
  • Boru birleştirmelerinde kullanılan contalar Aysan Plastik üretimi için her zaman soket üzerinde bulunan ikinci conta yuvasıdır. Ø400mm koruge ve üzeri çaplar için birinci boşluk conta yuvası ikinci geniş olan boşluk conta boşluğudur. Bu yüzden Ø400mm koruge ve üzeri çaplar için; soket üzerindeki üçüncü boşluğa contalar takılmalıdır.
  • Boru içerisinden boruyu aşındıracak derişik kimyasallar (asit,baz) veya 80°C’yi aşacak sıcak su geçirilmemelidir.lzeme kullanılmalıdır.
 • Koruge Boru Ek Parçaları