Vahşi sulama kaybettiriyor: Su azalıyor fatura kabarıyor verimlilik düşüyor

Son yıllarda etkisini gittikçe daha fazla hissettirmeye başlayan kuraklık için artık tehlike çanları çalıyor. Konutlardan, tarım arazilerine, sanayiden ormanlara kadar her alanda kendini gösteren bu tehlike için önlem almak şart. En fazla endişe duyulan alanlardan biri de tarım. Zira su zengini olmayan ülkemizde ciddi miktarda tarımsal sulama yapılıyor. Bunun yarısı da Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan ve yaklaşık 7 milyonluk nüfusa sahip Dicle Bölgesi’nde gerçekleşiyor. Ancak yıllardır bölgede gerçekleşen vahşi sulama ve sondaj faaliyetleri hem toprağa zarar veriyor hem de eldeki kıt suyun hızla tükenmesine neden oluyor. Bu noktada da kuraklık ve enerji tüketim ilişkisi yeni bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Read More

300 Milyon TL Tarımsal Sulama Desteği

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında önemli adımlar attı. Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine yüzde 50 hibe desteği sağlandı. Ayrıca çiftçilerin, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini, içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabildiği anımsatıldı.

Read More

“Dünya su günü” kutlu olsun; suyun tarihi

Tarım ve hayvancılık güvenilir suya bağımlı sektörlerdir. İçme suyu ve sanitasyon amacıyla kullandığımız su ile gıda üretiminde ve endüstriyel proseslerde kullanılan suyun büyük bir bölümü yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın her alanında temiz ve kesintisiz suya ihtiyaç vardır.

Su, toprak ve gıda güvenliği ile su ve gıda güvencesi birbirini etkileyen olgulardır. Uygulanan yanlış politikalar veya denetim yetersizliği güvenli su ve gıdaya erişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Tarımda kontrolsüz pestisit ve hatalı gübre kullanımı, bilinçsiz endüstriyel tarım, çevre koruma gerekliliklerine uymayan işletmeler nedeniyle su kaynaklarına zarar verilmektedir. Tarımda pestisit kullanımı ve sulama teknikleri mutlaka izlenmeli, yönlendirilmeli ve gereği gibi denetlenmelidir.

Read More